хаљина је боље (хаљина, маслина, слатина...) од хаља

цр'ноко, церноко, црноко = црноока, црно око?

 

ЕР 13

 

Истекла једна вода слатина, з = с (из'тек'ла, златина) е = је

код ње расте једно дрво маслина,

под маслином шарената хаљина, халi'ѩ - можда: хаљина

на хаљина везената зглавница, с = з

на зглавници црноока Марија. цр'ноко - можда: црно око

Туд прође црно харо на бел коњ: ћ = ђ цер'но = црно

Божија ти помоћ, црноока Марија

пије ли се ладна вода слатина,

гризе ли се това дрва маслина, д = т дер'ва = дрво

седи ли се на шарената хаљина,

љуби ли се црноока Марија?

Говорила црноока Марија:

Мини с богом, стар харо на бел коњ: бѣл (јат = е)

не пије се ладна вода слатина,

нит се гризе това дрва маслина,

нити се љуби црноока Марија.

Туд прође младо харо на црн коњ:

Божија ти помоћ, црноока Марија

пије ли се ладна вода слатина,

гризе ли се това дрва маслина, с = з (грисе)

седи ли се на шарената хаљина,

љуби ли се црноока Марија?

Говорила црноока Марија:

Теб' се пије ладна вода слатина,

теб' се гризе това дрва маслина, доба = това

теби се љуби црноока Марија.