стих 36: прид; свуда екавица, само овде и

 

 

ЕР 14

 

1.       Ја си имам коња аџамију се = си ч = џ i= и

2.       ја га водим на студену воду

3.       он менека носи и нанесе, г = к

4.       нанесе ме девојки на дворе дѣвоiки (јат = е) i = ј

5.       ал девојка ситан везак везе.

6.       На ум мени ладна вода падне

7.       и заиска воде од девојке. с = з (саиска)

8.       Скочи мома рада и весела,

9.       узе ведра те пође на воду вѣтра = ведра (јат = е) ћ = ђ

10.   и мојега коња за уздицу, ст = зд

11.   одведе га на студену воду. ѿ = од

12.   Девојка је коњу говорила: е = је

13.   Мили коњу, мило добро моје,

14.   је ли ти се господар женио

15.   или вели да се са мном жени?

16.   Коњ девојки вриском одговара:

17.   Тако ми бога, лепото девојко, лѣпото (јат = е)

18.   није ми се господар женио

19.   веће вели да се с тобом жени.

20.   Јошт девојка коњу говораше:

21.   Мили коњу, мило добро моје,

22.   да ја знадем да је то истина,

23.   златном би те уздом зауздала

24.   и сребрним седлом оседлала,

25.   чистим би те сребром потковала, д = т

26.   до копите чохом покројила. и = ји

27.   Коњ девојки вриском одговара:

28.   Так' ми бога, лепото девојко,

29.   и живота мога господара,

30.   ти ћеш бити господица моја

31.   и тебе ће господар узети,

32.   с тобом ће се оженити јунак.

33.   Скочи мома радо и весело момо = мома

34.   лепо добра коња напојила лѣпо (јат = е)

35.   одведе га свому белом двору бѣлом (јат = е)

36.   пак га веже прид белим дворовом. везе = веже

37.   А једва ју јунак дочекао

38.   пољуби ју међу црне очи цер'ни = црне

39.   и везао јој ђердан под гроце ѡи = јој криѡце = гроце

40.   и даде јој два прстена златна

41.   у оба два камена драга оу = у

42.   и даде јој тридесет дуката:

43.   То тебека белег, моја драга, тебѣга, бѣлег (јат = е) г = к

44.   или си моја прва запросница. с = з

45.   Скочи мома радо и весело

46.   што се годи коњу заклињала, е = се

47.   то све је млада и учинила:

48.   коња златном уздом зауздала

49.   и сребрним седлом оседлала,

50.   белим га је сребром потковала,

51.   до копите чохом покројила i = ји

52.   и стекла свога господара.