ЕР 27

 

Девојка се уранила у зору на воду i= ј

коб је коби млад калуђер те јој говори: п = б ћ = ђ ѡи = јој

Хе девојко, млада момо, љуби калуђера. дѣвоiка (јат = е) = девојко

Љубила би калуђера, не имам свилен кафтан.

Продати ћу мантију купити ћу кафтан. мандићу = мантију
Ех девојко, мала мома, љуби калуђера.

Љубила би калуђера, не имам свилен појас.

Продати ћу црну ризу, купити ћу појас. с = з

Ех девојко, мала момо, љуби калуђера.

Љубила би калуђера, не имам жуте чизме.

Продати ћу камилавку, купићу ти чизме.

Продао је мантију купио је кафтан, мандићоу = мантију

продао је црну ризу купио је појас, е = је

продао је камилавку купио је чизме

и оде је и обу је, у коло је посла.

Уфати се међ два [ћва], међ два црна врага

а калуђер иза плота грозне сузе рони:

Ходи овамо, драга душо, распасала си се.

Иди одавле, црни враже, што је теби зато? ѿ авле = одавле е = је

Ако сам се распасала, и опасаћу се.

Ходи овамо, драга душо, уморила си се.

Ид' одавле, црни враже, што је теби зато? идѿавле = ид' одавле

Ако сам се уморила, и одморићу се:

волим љубити двоје младо него једно старо.