ЕР 81

 

Ни зорице ни бијела данка,                           бѣла (јат = ије)           с = з

а покличе Маџар од Сентоша                      ч = џ

пак дозивље бијелу Чонграду                     биелу без јата             е = је

на имену Рака капетана:

Господине, Рако капетане,

купи, Рако, пешца и коњика                         нь = њ             i= и

да си брже на пољу ђулинску,                     ћ = ђ

куруци нам марву отјераше                                    ѿтѣраше (јат = је)

пред куруци Ленчеш капетане.

А кад чуо капетане Рако,

цикну Рако[како] змија љута                       лута = љута

удри на се чизме и чакшире,

удри на се риса и челенку,

припаса палош по танкој кошуљи               прѣпаса (јат = и? е?)              и = ј

а дугу шишу низ плећи баци,                       п = б

пак узјаши ждрала коња свога.                    узѩжи = узјаши         щрала = ждрала

Од наглости коња не оседла

веће на гола коња узјао

пак подвикну по граду Чонграду:

На ноге, Чонграци јунаци,                          требало би: на ноге се

на ноге и на добре коње

куруци нам марву отјераше.

На мах скочи шездесет катанах                     шесть десеть = шездесет

и на ноге и на добре коње,

пак одоше на поље ђулинско.

И врло је састигао Рако

среди поља бјела ђулинскога                       срѣди (јат = е)

код малога села Ковачаса.

Угледа и Ленчеш капетане:

Чујете ли, куруци Маџари,

какав је напред јунак измакао

на јунаку сребрна челенка

сребрна је паке позлаћена

оно је главом Рако капетане.

Ено нама добра нерешика,

добрих коњах, пушак извезених.

Ал бога вам, куруци Маџари,

кад се очи [с] очима састану,

ви немојте огња обарати                               i= ј     н = њ

док не пукне моја танка пушка,

док не згодим Раку капетана.

Али слуша капетане Рако

слуша Рако што Маџар говори

па дочека све своје катане                             поточека = па дочека

паке Рако катанама вели:

Ех катане, драга браћо моја,

чујете ли што Маџар говори?

Чувајте, браћо, и главу и срце

далеко је Тиси у ритове                                д = т

још је даље до Ђуле бијеле

бојите се куручке бусије                              боѩiте се = бојите се

јер ако Маџар мало потјера,                                    потѣра (јат = је)

ниједан главе изнијети неће.             изнѣти (јат = ије)

Али браћо, шездесет катанах,

кад се очи с очима састану,

ви немојте огња обарати                  

док не пукне савска пушка моја

коју сам од Саве донео,

док не згодим Ленчеш капетана.

А кад се очи с очима састаше,

погледа Раку Иво Онудлија:

Удари, Рако, ја ћу напоредо

док промесим куруцу Маџара

мојим шишем и десницом руком.

Намах пуче четрест дочирошах,                  чедрест = четерест

намах паде дванаест калвинах,

а остали плећи подадоше.

Докле им на плећи нападоше,                       ихмь = им

намах тријест живих уфатише

а педесет глава одсјекоше                             ѿсѣкоше (јат = је)

пак одоше бијелу Чонграду.                        ωдд = од

Накитише бијела Чонграда

све изнутра робљем и оружјем

а споља мртвијем главама.                            мртвi'ем = мртвијем

На Чонграду топови пуцају

на весеље Чонграцом јунаком

на весеље младим катанама

а у здравље Рака капетана.