ЕР 82

 

Љуто туже по Лијевнну дјевојке                 лѣв'ну (јат = ије)        дѣвоiке (јат = ије)     i= ј

а по Скопљу удовице младе:                        скопи = Скопљу

Ми не смијемо пролазит на воду               е = је   i= и    смi'емо без јата

од проклетог Николе и Нинка,

од две љуте горске арамије.

Ми не смијемо на воду отићи

већ шаљемо наше старе мајке:

када седну, устати не могу

кад устану, седнути не могу.

Та се сила и до цара чула.                            ц' ра = цара

Маче царе два улака млада

да доведу Николу и Нинка.

Кад дођоше два улака млада                        ћ = ђ

кад дођоше у гору зелену,

али седе двије арамије                                   двѣ (јат = ије)

под јелом код воде кладенца:

вија им се за калпаци перје                           ихмь = им       с = з

а сјају се токе на јечерме,                              д = т

сјају се токе са обе стране

и сјају се пуца на долами

и лијепе игле позлаћене                                 лѣпе (јат = ије)

а танке пушке стоје прико крила.                прѣко (јат = е? и?)

Пак говоре два улака млада:

А бога вам, двије арамије,

цар је нас до теби послао

да идете цару господину.

Цар је лијепо диван учинио

на диван му иде сва господа

али неима Николе и Нинка

вас [до] двије љуте арамије.

Ђипи Нинко на ноге јуначке,

ђипи Нинко и Никола ђипи,

пак одоше цару господину.

Али седи царе господине

на устолу ужина с господом                        южина = ужина

Нинко седи цару код кољена

а Никола мало више цара.

Али вели господине царе:

Јел истина, Никола и Нинко,

јел истина што људи говоре

да не смеду  по Лијевну девојке                   смѣду (јат = е)           девоiке без јата

а по Скопљу удовице младе

да не смеду пролазит на воду                      јат = е? и?

од проклетог Николе и Нинка?
Али вели Никола и Нинко:

Истина је, господине царе,

јер да знадеш, господине царе,                                 гѡсдине = господине

какве су лијепе по Лијевну дјевојке

а по Скопљу удовице младе,

и сам би се помамио, царе.