ЕР 109

 

 

Јанко жени два сина уједно е = је

проси Јанко две ћери уједно з = с

две дјевојке, две сестринице дѣвоike (јат = је) i= ј

из нашега двора бијелога. бѣлога (јат = ије)

Али Јанку љуба говорила:

"Јанко, драги господине,

ти не жени два сина уједно

ти не проси две ћери уједно

две дјевојке, две сестринице.

Ја сам ноћас чудан санак снила:

из нашега двора бијелога

одлетише два сива сокола

одлетише, ал не долетише."

Онда вели Јанко војвода:

"Не будали, вјерна љубо моја вѣрна (јат = је)

дугих косах а памети мале.

Какове сам покупио свате -

да се ведро небо испролама, т = д з = с

сватови [би га до]чекали на коњима." на конi'ѩ = на коњима

И отиде Јанко по дјевојке.

Здраво дошли свати до дјевојке

и здраво се натраг повратили.

А кад били у гори зеленој, и = ј

у горици Јабуци зеленој, горуци = горици

ударише из горе ајдуци,

ајдуци како мрки вуци,

све сватове по гори разбише

под дјевојкам коње уфатише

погубише две ђувегије младе. ћ = ђ

А кад свати изашли из горе,

онда се свати лијепо купише. лѣпо (јат = ије)

Појде Јанко, пројду сватови,

избројио Јанко свате своје

али не има два Јанкова сина.

Онда вели војвода Јанко:

"Ид'те свати, драга браћо моја,

идите мому бијелому двору

ал не бијте бубње и свирале

а ја идем натраг у разбоје."

И отиде Јанко у разбоје

паке нађе до два сина своја

обим двима главе одсјечене. ѿсѣчене (јат = је)

Онда Јанко узе две главе

меће главе к пасу у јанкесу з = с

и отиде Јанко за сватове

и брзо сватове састигао

пак пође сватом говорити:

"Хајде свати како који може хаиди = хајде

а ја ћу јунак како коњиц може. коньіць = коњиц

Идем својој љуби на муштулук своио = својој

носим њојзи две јабуке златне." н = њ

Кад дојде Јанко двору бијелому,

онда вели љуба војводина:

"Давори Јанко, драги господине, гсне = господине

камо ти бубњи и свирале?"

Онда вели Јанко војвода:

"Ево нам нашла тиха киша

покисли су бубњи и свирале."

Пак се фата к пасу у јанкесу

те извади две мртве главе

те и меће љуби у криоце:

"Ето, љубо, две јабуке златне

у наше су дворе и нарасле

у Јабуци гори устргнуте".