116

 

Јошт не бише била зора                         I = Ј                бѣла (ѣ = и)

с ведра неба забелила                            светра = с ведра    с = з

кличе вила дозивати

Бишћу граду бијелому                             бисћу = Бишћу (с = ш)       биелому (е = је)

бијачкому капетану:        

"Господине капетане,

ја сам ноћас санак снила

да је вода потопила

Бишћа града бијелога,                           

а из воде гора никла,

више горе магла пала,

а у гори и у магли

врло љута ватра гори."

Онда вели капетане:

"Да зла санка, била вило!                                  т = Д               бѣла (ѣ = и)

Ја се могу досетити

твому санку ноћашњему:

што је вода потопила

Бишћа града бијелога

оно ми је силна војска                             и = ј

од Карловца бијелога;

што из воде гора никла

оно ми су бојна копља                             i = ј

од каурске силне војске;                         г = к

што над гором магла пала

оно ми су све барјаци                              i = ја

у табору каурскому;

што у гори и у магли,

што жестоко ватра гори

оно су ми добре пушке,

добре пушке и топови

у каурској силној војски.