118

 

Два се мрка завадила вука,                                          мер = мр       с = з    ф = в

то не била ни два мрка вука,                             о = а

већ то била два млада ајдука,                          i = ј

једно је Мијат арамбаша,                                               е = је              Мi`ѩтъ (і = и)

а друго је Виде Жеравица,                                             вите шеравица (т = д) (ш = Ж)

да би зашто, веће и за ништо,

веће о једно крило оковано,

оковано и сребром и златом.

Мијат вели: "То је моје крило!"                          і = и

Вели Виде: "Није, веће моје!

Мени су га дружба поклонила

на сунету у Пилиповића."

То не хаје Мијат арамбаша,

веће узе крило оковано.

Љуто куне Виде Жеравица:

"О Мијате, да те бог убије!

Ти здраво крило не носио,

већ тешке ране допаднуо,

рањена <те> Турци уфатили!"

То Мијату врло мучно било

пак трже сабљу од појаса                                              тржи = трже (и = е?)

те удари Вида Жеравицу,                                               а = у

удари га по пасу свилену,

ал` му тешке ране не зададе.

Онда трже Виде Жеравица,                                           и = е?

он трже своју сабљу бритку                               и = е?             п = б

те удари Мијат арамбашу,

удари га по прси јуначки.

У Мијата токе с обе стране                                            д = т

пресече му токе с обе стране                           прѣсѣчему (ѣ = е)

и ђечерму и кошуљу танку,                                           г = ђ?

ал` му тешке ране не зададе.