131

 

Вијале се две магле сиње,                                                        а = ја

то не биле ни маглице сиње,                                         било = биле (о = е)

већ то биле две чете мале,                                                      

једна турска, а друга каурска.                                       е = је      гаурска = каурска (г = к)

Прид турском <је> Јелечковић Мујо,   елеч`ковићъ = Јелечковић   муиѡ = Мујо (иѡ = јо)

а прид каурском војвода Јуриша                                             і = ј

с побратимом Сењанин Иваном.

Књигу пише Јуриша војвода                                         ни = њи

те ју шаље Јелечковићу Муји:                                      муи = Муји (и = ји)

"Побратиме, Јелечковић Мујо,

издај мени Виду Маринчића                                         и = ј                виту = Виду (т = д)

даћу теби три топа скерлета

и четири жута сактијана                                     сагдиана = сактијана (гд = кт) (а = ја)

те ти кроји дружини доламе                                          и = ји

постављај је жутим сактијаном."

Онда вели Јелечковић Мујо:

"Побратиме, Јуриша војвода,

ја ти Вида издавати не могу

јер ћеш кога друга обранити."

Онда вели Јуриша војвода:

"Побратиме, Јелечковић Мујо,

мореш мени Вида издат ласно

шаљи дружбу редом на водицу                                    ли = љи

ја ћу чекат` на води студеној

с побратимом Сењанин Иваном."

То је њега послушао Мујо

те он дружбу на водицу шаље.

А када се дружба обредила

ред дојде Виду Маринчићу.                                           и = ј

Онда вели Јелечковић Мујо:

"Побратиме, Виде Маринчићу,

узми видро, те пођи на воду."                                       ћ = ђ

Онда вели Виде Маринчићу:

"Арамбаша, Јелечковић Мујо,                                      ѥлеч`ковићъ = Јелечковић  

ја не могу поћи на водицу

јер сам ноћас чудан санак снио:                                              і = и

кад ја дођох на воду за гору                                          ћ = ђ

ал` на води две змије љуте."                                         смие = змије (с = з)

Онда вели Јелечковић Мујо:

"Узми, Виде, видро оковано

те ти иди на воду студену."

И Виду се не море на ино

узе видро и оде на воду                                                 ѿд = од

а кад дојде на воду студену,

ал` на води две љуте змије                                                       смі`е = змије (і`е = ије)

једно змија Јуриша војвода

а друго је Сењанин Иване.

Стиште пушку Јуриша војвода

да удари Виду Маринчића

не уста му, оста<ла> му пуста!                                      ѡстаму = остала му

Стиште своју Виде Маринчићу

и удари војводу Јуришу

на зло мисто у срце јуначко                                          мѣсто (ѣ = и)                       рдц = рц

мртав Јуро паде црној земљи.                                      мер = мр       цер = цр        лі = љи

Стиште своју од Сења Иване

те удара Виду Маринчића

у добро га мисто погодио                                                           мѣсто (ѣ = и)

међу очи у чело бијело,                                                  бѣло (ѣ = ије)

мртав паде Виде на земљицу.

А послао му Сењанин Иване

послао Јелечковићу Муји                                                          и = ји

послао му три топа скерлета

и четири жута сактијана:

"Кроји, Мујо, дружини доламе."

А Иване Јуру укопао

остаде Јуро чува<јући> страже

брез промене докле <је> крајине.                                           і = ји