ЕР 137

 

Ах девојко, душо моја,                     дѣвоiко (јат = е)       i= ј

под грлом ти ђумиш пуце                г = ђ (ђумиш = сребро, од сребра)

пукло твојој мајки срце                    и = ј

која тебе мени не да

веће чекај до јесени:

на зло њојзи јесен дође                     ноiзи = њојзи            е = је   ћ = ђ

а на горе премалето.                         прѣмалето (јат = е)

Ах девојко, душо моја,

на теби је памуклија                         б = п

ти си моја јауклија.

Ах девојко, душо моја,

за кућом ти боровина                       сь = за

све ти чума поморила

тебе једну оставила.

Ах девојко, душо моја,

у кући ти крива греда                       к = г

прибила ти оцу леђа                         лѣћа (јат = е)

а матери вита ребра

која тебе мени не да.

Ах девојко, душо моја,

за кућом ти дубок бунар

око њега расте мухар                        и = е

ти с' ми душо врло ухар.

Ах девојко, душо моја,

у башчи ти лубеница                        лю = лу

ти си моја суђеница.

Ах девојко, душо моја,

пред кућом ти зелен тиквић            д = т    пред са е

пред крилом ти јебен пичић.           прѣд (јат = е)

Ах девојко, душо моја,

у кући ти пробјен лонац

изео ти говно отац.

Ех девојко, душо моја,

на теби су гаће сандал

дигни сандал, удри мандал.

Ах девојко, душо моја,

кад те чујем у обору,

познајем те по говору.

Ил ти тако, ил овако,

ти си моја свакојако.

Кад на теби ђердан звекне,              ц = з

те у мени срце јекне,

мили боже, чудне мекне

да ме за врат ногом гекне,               с = з

не би знао где би пао

не би знао кад устао.

Ех девојко, душо моја,

када прођем покрај двора

и кад прођем мимо дворе

имаш куцу порежљиву                    гл = жљ

те на мене порежује             

ране моје повређује

срца мога зарезује.