150

 

Види чудо пре невиђено

гди дивојка братила Новака:                                         дѣвоіка (ѣ = и) (і = ј)

"Приведи ме прико црне горе                                       і = и                цер = цр

без срамоте и моје и твоје."

То је Новак примио за бога        ,                                              е = је

и за бога и за посестриму,

он ју води прико горе црне.

А кад били на срид црне горе,                                      срѣд (ѣ = и)

на срид горе код воде студене,                                    срѣд (ѣ = и)

седи Новак упочиват трудан

и напије се студене водице,

а дивојка не кти пити воде,                                                       дѣвоіка (ѣ = и)

веће било лице умивала.                                                           бѣло (ѣ = и)

Кад је била лице умивала

и дивојка мало починула                                                           дѣвоіка (ѣ = и)

онда вели кучка липа дивојка:                                     лѣпа (ѣ = идѣвоіка (ѣ = и)

"Побратиме, Старина Новаче,                                     старине = Старина (е = а)

ти ниси срца јуначкога                                                    рдц = рц

јер не љубиш оваке дивојке                                          дѣвоике (ѣ = и) (и = ј)

дивојке злата материна                                                 дѣвоіке (ѣ = и)

која јошт није обљубљена                                                         ѡ = јо

откако је од мајке рођена."                                                       роді`ена = рођена (ді = ђ)

То Новаку врло мучно било

јере му је богом посестрима,

оде Новак натраг прико горе,                                       ѿд = од

а дивојка оде унапридак.                                                           дѣвоіка (ѣ = и)

Куда пројде гиздава дивојка                                         и = ј    дѣвоіка (ѣ = и)

та гора зелена посанула

од страха од бога великога,

од срамоте од липе дивојке                                                      лѣпе (ѣ = идѣвоіке (ѣ = и)

јер побрати Старина Новака

пак ктеаше Новака љубити.

А куд пројде Старина Новаче                                       старине = Старина (е = а)

она суха гора пролистала

и суха трава помладила

од правде од Старина Новака

јер не љуби богом посестриме.