193

 

Л`јепи ти су мостарски дућани                                 Лѣпи (ѣ = је)

у њима су љепши базрђани,                                      нъі = њи               лѣп`ши (ѣ = је)   ћ = ђ

понајљепши базрђан Мустафа,                                               понаілѣп`ши (ѣ = је) (і = ј)            

али му је у махалу мана:                                                             е = је                     малу = махалу?

ил` болује јунак без болести

за кадуном Целил-беговицом.                                 у = ом

Мустафи је говорила мајка:

"Хе Мустафа, жалосна ти мајка,                                             жалѡст`на = жалосна

то ли ћу те данас изгубити!"

Мустафа говорио мајки:                                                             и = ј

"Хе старице, драга мајко моја,

тако мени јадно срце каже

да ми дође Целил-беговица

чини ми се лашње би ми било."

Књигу пише Мустафина мајка                                 ни = њи

те ју шиље бегу Целил-бегу:

"Целил-беже, мој по богу синко,

пошљи мени кадунџику твоју                                    ли = љи                ч = џ

да обиђе болна сина мога."

Скочио је беже Целил-беже

те отиде кадунџики својој:

"Кадунџико, драга душо моја,

тебе зове Мустафина мајка

да обиђеш свога болна Мустафу."

Скочи када рада и весела                                                          ката = када (т = д)

пак отиде базрђан Мустафи.

У осмора врата пошетала,

девета се сама отворила

и сама се за њом затворила.                                    с = за (с = з)                      нѡ = њо

Паке седе Муји чело главе                                                        и = ји

те му меће руке на срдашце

пак говори Мустафиној мајки:

"Не бој ми се, Мустафина мајко,

није Мујо сада на самрти

јере Муји врло срце игра                                                             срд = ср

срце бије, болестнице није."

Паке скочи млада бјелом двору.                                             бѣлом (ѣ = је)

За њом скочи базрђан Мустафа                                             са = За (с = З)

уфати је среди по појасу                                                            срѣди (ѣ = е)

око ње је затворио врата

метнуо је на меку постељу

љубио је два дни и три ноћи.

Кад је било трећи дан ујутру

књигу пише беже Целил-беже

те ју шиље Мустафиној мајки:

"Хе помајко, Мустафина мајко,

моја утва јесте залетила

и у твоје дворе долетила

пошљи мени драгу утву моју."

Ал` говори Мустафина мајка:

"Целил-беже, мој по богу синко,

јесте твоја утва залетила

и у моје дворе долетила

и мој је соко уфатио

брчна јој се пера поломила                                                        ѡи = јој и = се

те не море теби долетити."